Volume 9 Number 1 (Mar. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
695
Shi Jun
1
696
Xingbo Wang and Yanjie Miao
7
697
Ju Sung Kim, Jeong Beom Hong, and Tae Hee Han
12
698
Chaoying Liu, Shiuan-Ho Chang, Ying Jun Chen, Xiahui Wang, Xin Yu, Z. Y. Xu, and Min Zhou
19
699
Xingbo Wang and Hongqiang Guo
23
700
Kamil Staszek
30
701
Seonggu Lee and Jitae Shin
34
Copyright © 2008-2021. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net