Volume 9 Number 2 (Jun. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
702
Shiuan-Ho Chang, Chaoying Liu, Xiahui Wang, Ying Jun Chen, Z. Y. Xu, Shih-Sheng Liu, and Min Zhou
39
703
Pasapitch Chujai, Kedkarn Chaiyakhan, Nittaya Kerdprasop, and Kittisak Kerdprasop
43
704
Sang-il Ahn, Toan Duc Bui, Hyekyoung Hwang, and Jitae Shin
50
705
Xiaotao Xu
54
706
Chien Yu Lin and Heng Shou Hsu
59
Copyright © 2008-2021. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net