Volume 10 Number 2 (Jun. 2020)
Article# Article Title & Authors Page
716
Liguo Zhou, Yanshuang Han, Hang Wu, Zhihe Long, Hui Li, and Tianliang Zhang
28
717
Pei-Yuan Chung, Jung-Shian Li, I-Hsien Liu, Quan-Ru Song, Chu-Fen Li, and Gui-Lin Huang
35
718
Yasutaka Igarashi, Shun Nakazawa, and Toshinobu Kaneko
40
719
Afsana Tasnim, Shawan Shurid, and AKM Bahalul Haque
44
720
Nan Wu, Hui Liu, Shu Wan, Shi Su, Haizhou Huang, and Litao Sun
52
Copyright © 2008-2020. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net