Volume 2 Number 1 (Jan. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
46
M. A. Soltani-Sarvestani, S. N. Mazloumi, and Hadi Seyedarabi
1
47
Samiksha Chugh and S. Mahesh Anand
7
48
A. Behniafar, M. Banejad, and A. Darabi
12
49
Yingbo Li, Wei Jiang, Jianjun Zhang, Zhongjian Liu, and Ye Jin
16
50
A. Setyono, A. Md. Jahangir, and C. Eswaran
21
51
Sofia Visa, Anca L. Ralescu, and Mircea Ionescu
29
52
Wenqing Bu, Ming Xu, and Ning Zheng
38
53
Hua-Pin Chen, Kuo-Wei Huang, and Tsung-Yu Liu
44
54
Hua-Pin Chen, Kuo-Wei Huang, and Po-Ming Huang
50
55
Hua-Pin Chen, San-Fu Wang, and Yu-Ling Chang
55
56
Qieshi Zhang and Sei-ichiro Kamata
62
57
Masoumeh Purkhiabani and Ahmad Salahi
69
58
Muhammad Shuaib Khan
78
59
Fazhong Liu, Mingming Li, Lizhu Zhai, and Chong Li
83
60
Yiqing Gui and Edward Chan
88
Copyright © 2008-2021. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net