Volume 7 Number 1 (Jan. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
652
Li Lin-lin, Xia Bing, and He He
1
653
Seppo J. Sirkemaa
7
654
Min-Chi Wu, Chiun-Li Chin, Wen-Chi Chin, Jian-Shiun Wu, Wan-Jou Li, and Ting-Yu Liu
11
655
Shuang Liang, Shuli Wang, and Yu Wang
18
656
Chien-Cheng Yu and Ming-Chuen Shiau
22
657
Lv Changzhi, Geng Anran, and Pan Jiaxing
29
658
Arnaud Paris, Adnen El-Amraoui, Nathalie Cislo, and Selma Arbaouiand NacimRamdani
34
659
A. Badawi, S. A. Kazmi, R. I. Boby, M. H. Shah, and K. Matter
41
Copyright © 2008-2021. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net