Volume 4 Number 5 (Sep. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
459
Ayumu Soma, Kozo Mizutani, and Masayuki Arai
331
460
Long-Sheng Chen and Sheng-Jhe Cai
336
461
Hyuk Cho and Min Kyung An
340
462
M. Arathi and A. Govardhan
347
463
Cheolho Heo, Daeseop Kim, and Taeseon Yoon
354
464
Hyuk Cho and Min Kyung An
358
465
Yongwon Cho, Jinwon Choi, and Suyeon Cho
365
466
Wei-Tao Zhang, Xiao-Guang Yuan, and Shun-Tian Lou
370
467
Shuai Yao and Shiliang Fang
375
468
M. M. Musaev, U. A. Berdanov, and K. E. Shukurov
380
469
Yongshou Yang, Shiliang Fang, and Shuai Yao
384
470
Namyong Kim and Ki-Hyeon Kwon
389
471
Xiao-Guang Yuan, Wei-Tao Zhang, Dong-Zhu Feng, and Feng Han
394
472
Ye Wang, Yanming Cheng, Xiaoyan Huang, Xiaolei Zhang, and Jang-Geun Ki
398
473
Yanming Cheng, Ye Wang, Hyeju Yun, and Ilkyoo Lee
403
Copyright © 2008-2021. International Journal of Information and Electronics Engineering. All rights reserved.
E-mail: ijiee@ejournal.net